VORES DESIGNPROCES OG -METODE

Vi designer processer som redskab til at udvikle nye sociale og miljømæssige produkter, services og strategier. Til hver opgave skræddersyr vi processen, så den passer bedst til jer.
Bag et hvert design ligger en designproces. Den proces benytter vi os af, da den sætter menneskelige behov i centrum af processen og skaber social innovation.

 

Et eksempel på en designproces i ACTIONTANK kan bestå af 3 stadier:

 

1) PREDESIGN
Vi kortlægger organisationen og dens nuværende produkter og services, og identificerer den aktuelle udfordring. Et unikt ACTIONTEAM sammensættes af udvalgte personer fra jeres team, repræsentanter for jeres kunder og vores eksterne eksperter – ACTIONMEN .

 

2) DESIGN
Designprocessen består af 4 faser, som ACTIONTEAMet gennemgår.
Designprogram: Gennem research, kortlægning og analyse lokaliserer vi udfordringerne og de nye muligheder. Vi identificerer jeres succeskriterier for at designe innovative løsninger, der er skræddersyet til jer.
Ideudvikling: Vi generer ideer og udvælger de stærkeste inden for succeskriterierne. Vi konceptualiserer, videreudvikler og ender med det stærkeste koncept. .
Make It Real: Vi tester ideen gennem inddragelse af kundetest og evalueringer. Det endelige koncept detaljeres og færdig justeres.
Actionplan: En strategi for det videre forløb udvikles og igangsættes.

 

3) POSTDESIGN
Afslutningsvis sikrer vi i fællesskab den endelig udførelse gennem en løbende evaluering og justering af koncept og strategi.