SOCIAL INNOVATION

Social innovation er løsninger på sociale, samfunds- og miljømæssige udfordringer. Løsningerne er innovative og tager udgangspunkt på virksomhedens kernekompetencer ved at udvikle nye produkter, services og strategier. Vi hjælper med at skabe en bæredygtig forretning, hvor social og mijømæssig ansvarlighed går hånd i hånd med at generere vækst. Hos os handler social innovation handler ikke om velgørenhed, men om nye strategier som en del af virksomheden.


Det er nye produkter til nye markeder. Nye løsninger på gamle problemstillinger - eller optimering af eksisterende løsninger.
Social innovation er et ansvarligt image, der sikrer tillid og troværdighed til ansatte, forbrugere og investorer.

 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) måler væksten hos 10 % af de virksomheder fra Dow Jones Global Index (DJGI) med den største sociale og miljøvenlige indsats. DJSI har konstant udkonkurreret DJGI siden 1994. Det er ikke længere relevant at stille spørgsmålet om, hvorvidt bæredygtighed kan betale sig på bundlinjen, men i stedet, hvordan vi formår at integrere den bæredygtige tankegang i virksomheden. Det hjælper vi dig med.

 

Konkrete resultater du kan se på bundlinjen i din virksomhed:


Flere kunder: imødekommer kunder, der i stigende omfang efterspørger ansvarlighed i virksomhedens produktion og processer. Differentierer virksomhedens produkter i forhold til konkurrenterne.
Styrker branding: øger chancen for et godt omdømme og langsigtet legitimitet på markedet.
Bedre økonomi: økonomiske besparelser og effektiviseringer, samt adgang til nye markeder.
Ansvarlige interessenter: Imødekommer krav fra investorer og andre, der i stigende omfang efterspørger ansvarlighed i virksomhedens produktion og processer. Skaber forbedret kvalitet og produktivitet hos leverandørerne
Motiverede ansatte: styrker tiltrækningen til virksomheden og fastholder nuværende ansatte. Skaber højere motivation blandt ansatte. Mindsker sygefravær.

 

Bæredygtighed viser sig på bundlinen, lad os hjælpe din virksomhed med at opretholde en sund og ansvarlig forretning.